آدرس دفتر مرکزی: تبریز، یاغچیان، میدان نور (شفا)، روبروی مسجد نور، پلاک یک

آدرس دفتر مرکز رشد: تبریز- ولیعصر، فلکه تختی، خیابان معلم، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

 : شماره های تماس

+دفتر مرکزی : 984133847208

+984133303881 : دفتر مرکز رشد

+989141097095  : فروش

+989352134381  :پشتیبانی فنی

ایمیل

info@isnad.ir و  support@isnad.ir

 فرم تماس با ما

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

موضوع

متن پیام