تغییر گروهی پیکربندی استخر دستگاه ها

پیکربندی استخر متداول ترین تنظیمات مورد استفاده در ماینینگ است. و چون ارتباط مستقیمی با درآمد دستگاه دارد، اعمال تغییرات در آنها مهم است.

برای مدیریت موفقیت آمیز استخرها، ماینیتور یک ویژگی کاربرپسند ارائه می دهد. می توانید بدون توجه به مدل دستگاه ها استخر را به صورت گروهی تغییر دهید. این امر با افزایش تعداد دستگاه ها به طور فزاینده ای قابل توجه می شود.

برای تغییر استخر باید از منو به صفحه دستگاه ها بروید.

ابتدا دستگاه هایی را که می خواهید  استخر را تغییر دهید فیلتر کرده و انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه تغییر استخر در بالای جدول کلیک کنید:

 

در منوی بازشده، 4 روش برای تغییر استخر ماینرها وجود دارد:


1. فقط آدرس استخر: در این حالت فقط آدرس استخر یا آدرس URL هر کدام که بخواهید بدون تغییر وورکر یا رمز عبور تغییر می کند.

 

مثال:

آدرس استخر قبل و بعد از تغییر:

                                     stratum+tcp://btc.viabtc.top:3333 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333

                                     stratum+tcp://btc.viabtc.top:443 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:443

                                     stratum+tcp://btc.viabtc.top:53 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:53

 

2. "new subaccount"."current config": در این حالت فقط قسمت اول نام  وورکر (قسمت قبل از . کاراکتر) که به عنوان subaccount شناخته می شود تغییر می کند.

قسمت دوم نام وورکر استخر مانند پیکربندی فعلی دستگاه خواهد بود.

مثال:

آدرس استخر قبل و بعد از تغییر:

                                   stratum+tcp://btc.viabtc.top:3333 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333

وورکرها  قبل و بعد از تغییر:

                                  دستگاه 1: mineitor.11 ~> worker.11

                                  دستگاه 2: mineitor.22 ~> worker.22

                                  دستگاه 3: mineitor.33 ~> worker.33


3. "new subaccount"." Sequence": در این حالت قسمت اول نام وورکر (قسمت قبل از . کاراکتر) که به عنوان subaccount شناخته می شود به مقدار داده شده و قسمت دوم روی یک عدد تنظیم می شود. . ماینیتور یک عدد را به ترتیب افزایشی با شروع از یک عدد مشخص به هر ماینر اختصاص می دهد.

 

مثال:

آدرس استخر قبل و بعد از تغییر:

                                 stratum+tcp://btc.viabtc.top:3333 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333

وورکرها قبل و بعد از تغییر (تعداد شروع روی 1 تنظیم شده است):

                                دستگاه 1: mineitor.11 ~> mineitor.1

                                دستگاه 2: mineitor.22 ~> mineitor.2

                                دستگاه 3: mineitor.33 ~> mineitor.3

 

4. Single worker: در این حالت می توانید یک نام وورکر برای همه ماینرهای انتخاب شده تعیین کنید. به خاطر داشته باشید که در این حالت شما فقط یک وورکر را در استخر برای همه ماینرهای انتخابی با هش ریت مجموع همه ماینرها خواهید دید.

 

مثال:

آدرس استخر قبل و بعد از تغییر:

                                stratum+tcp://btc.viabtc.top:3333 ~> stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333

وورکرها قبل و بعد از تغییر (تعداد شروع روی 1 تنظیم شده است):

                                دستگاه 1: mineitor.11 ~> mineitor.1

                                دستگاه 2: mineitor.22 ~> mineitor.1

                               دستگاه 3: mineitor.33 ~> mineitor.1

 

 در 3 روش آخر، اگر فقط می‌خواهید وورکر را تغییر دهید و URL استخر فعلی را حفظ کنید، این گزینه را انتخاب کنید: URLs را تغییر ندهید.

پس از تغییر، این آیکون  کنار دستگاه ها وجود خواهد داشت. این بدان معناست که پیکربندی برای ماینر ارسال می شود و اعمال تغییرات زمان می برد. و بعدا عوض خواهد شد.

-اگر به نماد  تبدیل شود به این معنی است که پیکربندی انجام نشده است.

 -اگر به نماد   تبدیل شود به این معنی است که پیکربندی با موفقیت انجام شده است.

 

* می توانید تاریخچه تنظیمات هر دستگاه را از جلوی هر دستگاه  مشاهده کنید. با کلیک بر روی  یا از منوی اصلی: