نمونه های رایج زمان بندی ها

در این مقاله برخی از رایج‌ ترین موارد استفاده از قابلیت زمانبدی ماینیتور را توضیح می دهیم که به کاربران اجازه فعالیت‌ها را به‌ طور خود کار بر اساس شرایط مختلف می دهد.

در اینجا چند نمونه ای که اغلب استفاده می شود را توضیح می دهیم:

 

مثال 1: هنگامی که هش ریت به زیر 10 رسید، به طور خود کار راه اندازی مجدد شود

برای ایجاد یک زمانبندی زمانی برای دستگاه‌های 9Antminr S که وقتی هش ریت آن‌ها به زیر 10 رسید، آن‌ها را مجدداً راه‌اندازی می‌کند:

شما باید یک نحوه ی کار و یک عملیات ایجاد کنید.

1. افزودن عملیات جدید:

 • برای ایجاد عملیات جدید با کلیک بر روی منوی کناری، به صفحه زمانبندی‌ها بروید.

 • برای افزودن یک عملیات جدید روی  کلیک کنید. در منوی باز شده گزینه ریستارت دستگاه را انتخاب کنید. سپس نامی را انتخاب کنید (نامی که هنگام دریافت هشدار معنا پیدا کند). به عنوان مثال: راه اندازی  9S هش‌ریت <10

 • دکمه Has Condition را روشن کنید.

 • داده ها را انتخاب کنید. به عنوان مثال: هش ریت دستگاه.

 • کم تر از را انتخاب کنید.

 • هش ریت مورد نظر خود را در قسمت مقدار وارد کنید. به عنوان مثال: 10

 • ذخیره

 

2. اضافه کردن یک نحوه ی کار جدید:

یک نحوه ی کار مسئول فواصل زمانی اجرا برای دستگاه های معین و اقدامات است.

 • برای افزودن یک نحوه ی کار جدید در صفحه زمانبندی ها روی  کلیک کنید.

 • هر نامی را که می خواهید در قسمت نام نحوه ی کار تایپ کنید. به عنوان مثال، هر 1 دقیقه دستگاه های Antminer S9 را بررسی کند.

 • در قسمت زمان کار فاصله اجرا را برای این نحوه ی کار انتخاب کنید. به عنوان مثال،هر 1 دقیقه

 • می توانید بر اساس برند، مدل، گروه، بخش انتخاب کنید یا به صورت دستی دستگاه هایی را که برای این نحوه ی کار می خواهید انتخاب کنید.  به عنوان مثال، Bitmain Antiminer S9.

 • فارم هایی را که می خواهید این نحوه ی کار برای آنها اعمال شود اضافه کنید.

 • حالا عملیاتی که در مرحله قبل ایجاد کردیم را انتخاب کنید. به عنوان مثال، ریستارت S9 هش ریت <10

 • ارسال

 

 

 

مثال 2: هنگام گرم شدن بیش از حد، ماینینگ به طور خود کار متوقف شود

برای ایجاد زمانبندی‌ برای دستگاه‌های Whatsminer برای توقف ماینینگ در هنگام گرم شدن بیش از حد، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

توقف ماینینگ در برخی از ماینرها امکان پذیر است، اما در برخی دیگر امکان پذیر نیست. تغییر تنظیمات استخر به آدرس اشتباه یک روش کلی است که روی همه ماینرها نحوه ی کار می کند.

                       * به عنوان مثال آدرس استخر را از (stratum + tcp: //btc.viabtc.com: 3333) به (stratum + tcp: //stopmining.com: 3333) تغییر دهید.

شما باید یک عملیات و یک نحوه ی کار ایجاد کنید.

 

1. عملیات جدید اضافه کنید

 • برای ایجاد عملیات جدید با کلیک بر روی منوی کناری، به صفحه زمانبندی‌ها بروید.

 • برای افزودن یک عملیات جدید روی  کلیک کنید. در منوی باز شده تغییر استخر را انتخاب کنید. سپس نامی را انتخاب کنید (نامی که هنگام دریافت هشدار معنا پیدا کند). به عنوان مثال، هنگام گرم شدن بیش از حد Whatsminer M21 را متوقف کنید.

 • آدرس استخر هر 3 استخر را به این آدرس تنظیم کنید: stratum+tcp://stopmining.com:3333

 • بخش وورکر و رمز را خالی بگذارید.

 • دکمه Has Condition را روشن کنید.

 • داده ها را انتخاب کنید. به عنوان مثال: دمای دستگاه

 • بزرگتر از  را انتخاب کنید

 • مقدار مورد نظر خود را در فیلد وارد کنید. به عنوان مثال: 80

 • ذخیره

 

2. نحوه ی کار جدید اضافه کنید

 • یک نحوه ی کار مسئول فواصل زمانی اجرا برای دستگاه های معین و اقدامات است.

 • برای افزودن یک نحوه ی کار جدید در صفحه زمانبندی ها روی  کلیک کنید.

 • هر نامی را که می خواهید در قسمت نام نحوه ی کار تایپ کنید. به عنوان مثال، دستگاه های Whatsminer M21 را هر 10 دقیقه چک کنید

 • در قسمت زمان کار فاصله اجرا را برای این نحوه ی کار انتخاب کنید. به عنوان مثال، هر 10 دقیقه

 • می توانید بر اساس نام برند، مدل، گروه، بخش انتخاب کنید یا به صورت دستی دستگاه هایی را که برای این نحوه ی کار می خواهید انتخاب کنید. به عنوان مثال،   m21Whatsminer  

 • فارم را انتخاب کنید

 • حالا عملیاتی را که در مرحله بالا ایجاد کردیم انتخاب کنید: Whatsminer M21 وقتی بیش از حد گرم شد.

 • ارسال

 


مثال 3: هر 12 ساعت یک بار استخر ماینرها را به طور خودنحوه ی کار تغییر دهد

برای ایجاد یک زمانبندی برای تغییر استخر ماینرها هر 12 ساعت این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

شما باید 2 عملیات و 2 نحوه ی کار ایجاد کنید.

1. افزودن عملیات جدید:

 • برای ایجاد عملیات جدید با کلیک بر روی منوی کناری، به صفحه زمانبندی‌ها بروید.

 • برای افزودن یک عملیات جدید روی  کلیک کنید. در منوی باز شده تغییر استخر را انتخاب کنید. سپس نامی را انتخاب کنید (نامی که هنگام دریافت هشدار معنا پیدا کند). به عنوان مثال: به Pool1  تغییر یابد.

 • آدرس، وورکر و کلمه عبور هر استخر را در هر فیلد بنویسید.

 • دکمه Condition را خاموش بگذارید.

 • ذخیره

دستورالعمل های مشابهی را برای عملیات دوم اما با نام متفاوت انجام دهید: به Pool2  تغییر یابد.

1. افزودن نحوه ی کار جدید:

 • برای افزودن یک نحوه ی کار جدید در صفحه زمانبندی ها روی  کلیک کنید.

 • هر نامی را که می خواهید در قسمت نام نحوه ی کار تایپ کنید. به عنوان مثال، "اجرای هر روز 12 بعد از ظهر".

 • در قسمت زمان کار فاصله اجرا را برای این نحوه ی کار انتخاب کنید. به عنوان مثال، روزانه: هر 1 روز در: 12-0

 •  می توانید بر اساس نام برند، مدل، گروه، بخش انتخاب کنید یا به صورت دستی دستگاه هایی را که برای این نحوه ی کار می خواهید انتخاب کنید. به عنوان مثال در اینجا ما یک گروه را انتخاب کردیم.

 • حالا اولین اقدامی که در مرحله قبل ایجاد کردیم را انتخاب کنید: 1Change to Pool 

 • ارسال

 

 

 همین دستورالعمل ها را برای نحوه ی کار دوم انجام دهید:

 • هر نامی را که می خواهید در قسمت نام نحوه ی کار تایپ کنید. به عنوان مثال، "اجرای هر روز 12 صبح".

 • در قسمت زمان کار، فاصله اجرا را برای این نحوه ی کار انتخاب کنید. به عنوان مثال، روزانه: هر 1 روز در: 1-0

 • می توانید بر اساس نام برند، مدل، گروه، بخش انتخاب کنید یا به صورت دستی دستگاه هایی را که برای این نحوه ی کار می خواهید انتخاب کنید. به عنوان مثال، به عنوان مثال در اینجا ما یک گروه را انتخاب کردیم.

 • حالا عملیات دومی که در مرحله قبل ایجاد کردیم را انتخاب کنید: Change to Pool2 

 • ارسال