تعمیر و نگهداری فارم ها

در فارم های بزرگ با تعداد زیاد ماینر، دستگاه ها همیشه کار می کنند. امکان آسیب پذیری یا نیاز به تعمیر آن ها بالا می رود. و یا حتی ممکن است نیاز به تمیز کردن و سرویس دوره ای داشته باشند. بنابراین نگهداری در مدیریت فارم ماینر ها بسیار مهم است.

در این مقاله نحوه مدیریت وظایف تعمیر و نگهداری را توضیح خواهیم داد.

از منوی کناری  به صفحه ی تعمیر و نگهداری بروید.

با قابلیت مدیریت تعمیر و نگهداری می توانید به راحتی این فعالیت ها را مدیریت و پیگیری کنید. این روند تعمیر ماینرها و تجهیزات شکسته را آسان و مؤثرتر می کند. همچنین، می‌توانید با تمام فعالیت‌ها، فعالیت‌های برتر، فعالیت‌های من فیلتر کنید.

  •   تمام فعالیت ها: تمام فعالیت های ایجاد شده را نشان می دهد

  •   فعالیت های برتر: فعالیت ها را با اولویت بالاتر نشان می دهد

  •  فعالیت های من: فعالیت هایی که شما مسئول آنها هستید را نشان می دهد

 

برای ایجاد یک کار جدید روی Add new Maintenance کلیک کنید:

 

 

در منوی باز شده، می‌توانید نوع هدف خود را انتخاب کنید: تجهیزات(Eqipment) یا کلی(Global).

 

 
نوع تجهیزات(Equipment type): اینجا وظیفه ای را که باید روی تجهیزات انجام شود مشخص می کند. به عنوان مثال، سیستم تهویه یا تجهیزات شبکه ...

نوع کلی(Global): اینجا وظایف کلی را تعریف می کند. به عنوان مثال، گردگیری یا تمیز کردن یک بخش

 

نوع نگهداری(Maintenance type):

پیشگیرانه(preventive): برای برنامه ریزی و انجام کارهای دوره ای مانند بررسی دوره ای عملکرد شرایط هوا یا تمیز کردن و تعویض فیلترهای سیستم تهویه است.

اصلاحی(corrective): برای حل مشکلاتی مانند تعمیر فن خراب یک ماینر است.

 


تجهیزات(Equipment): تجهیزات مورد نظر خود را انتخاب کنید که می توانید آن را از منوی تجهیزات توضیح داده شده ایجاد کنید

اولویت(Priority): اولویت آن را انتخاب کنید: کم، عادی، زیاد، بحرانی

دوره(Period): چند بار این کار باید در روز تکرار شود

مسئول(Responsible): انتخاب کنید که چه کسی مسئول این کار است

توضیحات(Description): توضیحاتی را که می خواهید بنویسید

ذخیره(save)

 

* کار جدید روی تجهیزات ایجاد می شود. برای ایجاد یک کار تعمیر و نگهداری برای یک ماینر، می‌توانید به صفحه دستگاه‌ها بروید و درخواست تعمیر و نگهداری را از منوی عملکرد انتخاب کنید.

 


یا از صفحه هشدارهای زمانبندی:

 

در دیگر منوهای فرعی Maintenance؛ می توانید تجهیزات و دسته ها را ببینید.

صفحه تجهیزات(Equipment page): در این صفحه می توانید تجهیزات فارم ماینینگ را تعریف کرده و لیستی از تجهیزات تعریف شده را مشاهده کنید.

 

برای ایجاد تجهیزات جدید، در این صفحه روی   کلیک کنید.

 


در منوی باز شده: نام مورد نظر خود را بنویسید. یک فارم، بخش، دسته و اینکه چه کسی مسئول این کار است را انتخاب کنید.

* فرکانس نگهداری: در کارهای پیشگیرانه ایجاد شده روی این تجهیزات استفاده می شود.

 

دسته بندی ها(Categories): برای مدیریت بهتر تجهیزات است.

 


در این صفحه روی   کلیک کنید.  در منوی باز شده: نام مورد نظر خود را بنویسید. یک فارم را انتخاب کنید، و اینکه چه کسی مسئول این کار است.