مدیریت چندین بازه IP

در فارم های بزرگتر مبتنی بر شبکه شما، اگر حالتی دارید که به بازه IP متفاوتی نیاز دارد، امکانات نرم افزار ما بسیار کاربردی است.

ماینیتور باید به تمام بازه های IP در شبکه شما دسترسی داشته باشد تا بتواند اطلاعات ماینر را به دست آورد و تغییرات پیکربندی را اعمال کند.

  • اگر یک شبکه ساده از جمله مودم یا روتر دارید، نیازی به اضافه کردن بازه IP ندارید.

  • اما اگر یک شبکه پیچیده با ماینرهای زیاد و بازه IP های مختلف دارید. شما باید تمام بازه های IP خود را اضافه کنید:

توجه: بازه IP با IP دستگاه متفاوت است. بنابراین اگر بازه IP شبکه خود را نمی دانید، آن را از مدیر شبکه خود بپرسید یا با یک تیکت یا چت با ما تماس بگیرید.

    هشدار: اگر بازه IP را اشتباه بنویسید، نرم افزار نمی تواند دستگاه های شما را پیدا کند.

   روی دکمه بازه IP در زیر کلیک کنید.

     توجه: این عکس را برای اولین بار خواهید دید. اگر دستگاه هایی اضافه شده بود، به مرحله بعدی بروید.


اگر می خواهید بعداً بازه IP را تغییر دهید: به صفحه فارم / تنظیمات فارم بروید:

 

- بر روی دکمه افزودن بازه جدید کلیک کنید:


مثال:

 

اگر یک ماینر با آدرس IP: 192.168.1.50 دارید، می توانید اینگونه بنویسید:

    IP Address : 192.168.1.1                         Subnet Mask: 255.255.255.0