نحوه نصب فریم ویر Vnish-Mineitor

Vnishیک فریم ویر سفارشی برای ماینر های ASIC است. همه فریم ویر ها قبل از بارگذاری برای دانلود و مقایسه با فریم ویر BITMAIN موجود، برای مدت طولانی تست شده اند.

ماینیتور و Vnishهمکاری مشترکی دارند تا به مشتریان کمک کنند که چندین ماینر را در حالت دسته ای مدیریت کنند. می‌توانید همه برندها را در یک مکان، گروه‌ بندی شده، ببینید و تنظیمات و پیکربندی‌های مختلف را به روشی امن‌ تر اعمال کنید.

 

Antminer L3+/L3++

اگر این پیغام را مشاهده کردید (can not find signature ): وقتی ASIC را با فریم ویر VNISH فلش می‌کنید ، باید حفاظت نرم‌افزار بیت‌مین را بردارید. این پیام به این معنی است که ASIC شما دارای فریم ویر BITMAIN سال 2019 است که دارای محافظت بازنویسی شده است.

اگر فریم ویر 2019BITMAIN  دارید، سعی کنید با استفاده از فایل signature_l3plus یا کارت SD، محافظت را حذف کنید (همه فایل ها را می توانید از این صفحه دانلود کنید)

اگر در طول فرآیند فلش کردن از طریق کارت SD نمی توانید فریم ویر vnish را نصب کنید (تا2 LED چشمک نمی زند) یک بار دیگر دفترچه راهنمای SD را بررسی کنید یا کارت SD را تغییر دهید، اگر کمکی نکرد، به احتمال زیاد برد کنترل شما به یک ویروس قوی آلوده شده است، شما نیاز به استفاده از کتابچه راهنمای بازیابی ویژه دارید.

  توجه: فریم ویر با Antminer L3+/L3++   کار می‌کند.

 

++Download now for L3+/L3

 

Antminer S9, S9i, S9j

اگر این پیغام را مشاهده کردید (can not find signature ): وقتی ASIC را با فریم ویر VNISH فلش می‌کنید ، باید حفاظت نرم‌افزار بیت‌ مین را بردارید. این پیام به این معنی است که ASIC شما دارای فریم ویر BITMAIN سال 2019 است که دارای محافظت بازنویسی شده است.

اگر فریم ویر BITMAIN2019 یا قبل از آن را دارید، می‌توانید با استفاده از فایل "signature" حفاظت را حذف کنید و سپس فریم ویری vnish را فلش کنید. اگر فریم ویر 31 جولای 2019 دارید،می توانید با استفاده از فایل " signature_31july"محافظت را حذف کنید، همچنین نصب فریم ویر ما از طریق کارت SD امکان پذیر است (همه فایل ها را می توانید از این صفحه دانلود کنید)

اگر در طول فرآیند چشمک زدن از طریق کارت SD مشاهده کردید که 2 لامپ (سبز و قرمز) روی برد کنترل روشن است و چشمک نمی زند، به احتمال زیاد برد کنترل شما به ویروس ANTBUILD آلوده شده است، باید از یک دستگاه مخصوص استفاده کنید. تصویر ANTBUILD_RECOVERY برای مسدود کردن ویروسقابل استفاده است.

 توجه: فریم ویر فقط با Antminers S9, S9i, S9j   کار می کند.

  Download now for S9

Signature take off

Signature 31 July 2019 take off

 

Antminer T9+

اگر این پیغام را مشاهده کردید (can not find signature ): وقتی ASIC را با فریم ویر VNISH فلش می‌کنید ، باید حفاظت نرم‌افزار بیت‌مین را بردارید. این پیام به این معنی است که ASIC شما دارای فریم ویر BITMAIN سال 2019 است که دارای محافظت بازنویسی شده است.

  توجه: فریم ویر فقط با T9+  کار می کند.

اگر فریم ویر  BITMAIN2019 یا قبل از آن را دارید، می‌توانید با استفاده از فایل "signature" حفاظت را حذف کنید و سپس فریم ویری vnish را فلش کنید. اگر فریم ویر 31 جولای 2019 دارید،می توانید با استفاده از فایل " signature_31july"محافظت را حذف کنید، همچنین نصب فریم ویر ما از طریق کارت SD امکان پذیر است (همه فایل ها را می توانید از این صفحه دانلود کنید)

  +Download now for T9

Signature take off


Antminer S17/S17pro

Unlock SSHبا همه انواع فریم ویر Bitmain به جز دسامبر 2019 کار می‌کند.

اگر فریم ویر Bitmain دسامبر 2019 یا بالاتر دارید، باید از کارت SD استفاده کنید (می‌توانید آن را در صفحه وب ما پیدا کنید).

  توجه: قبل از نصب فریم ویر، باید قفل SSH را باز کنید (از فایل Unlock SSHاستفاده کنید)

Unlock SSH


Antminer T17

Unlock SSH


Antminer S17+


Unlock SSH


Antminer T17+

Unlock SSH