گزارش گیری و آمار - I.PAM

header mobile
img

گزارش ورود و خروج

گزازش ورود خروج به سامانه و زمان اتصال و قطع اتصال دستگاه ها با امکان فیلتر کردن خروجی

بر اساس کاربر

بر اساس آدرسIP کاربر و دستگاه

بر اساس گروه دستگاه

بر اساس زمان اتصال

گزارش دستورات و کی لاگ

امکان جست و جو در دستورات ارسال شده

 امکان جست و جو در keylog اتصالاتRDP

 جست و جو و نمایش سابقه دستورات و لاگ هر کاربر

فیلتر بر اساس مقصد و دستگاه

نمایش دستورات اجرا نشده و اجرا شده و دستورات Deny شده

img
img

مشاهده زنده RDP

شما با IPAM می توانید تمامی جلسات زنده RDP را که در حال حاظر فعال هستند را در هر زمان مشاهده کنید و عملکرد نفراتی که دسترس دارند را بدون متوجه شدن آن نظارت کنید. البته نگران نباشید تمامی نشست ها به صورت خودکار ظبط و ذخیره و پردازش می شوند و شما بعدا هم می توانید آنها را برررسی کنید.

آمار گیری و مدیریت

استخراج نقاط حساس و پر کاربرد شبکه

استخراج کارمندان و اپراتور های فعال ( روز قبل - ماه گذشته و...)

استخراج دستگاه های یا گروه دستگاه پر کاربرد هر فرد یا هر گروه

استخراج آمار دستورات پر کاربرد یک  گروه کاربری یا کاربر خاص

استخراج آمار  n دستور  پر کاربرد یک گروه دستگاه خاص

و ...

img