پشتیبان گیری - I.PAM

header mobile

سیستم پشتیبان گیری I.PAM

استفاده از FTP و یا SFTP ها را فراموش کنید . I.PAM با بهره گیری از متد جدید و به روز تهیه پشتیبان شما را از شر سرویس های اضافه خلاص می کند و نیاز شما را کاملا بر طرف میکند . دیگر برای تهیه پشتیبان نیاز نیست ساعت ها وقت جهت کانفیگ دستگاه ها هدر دهید اجازه دهید همه کار ها را I.PAM مدیریت کند. شما فقط زمان ها را مشخص کنید.

Isnad • Text and Image
img

پشتیبان گیری

تعریف دستور دلخواه جهت تهیه پشتیبان

بدون نیاز به سرویس ها و پروتوکل های FTP و SFTP  یا SMB

زمان بندی در قالب دلخواه و CRON

پشتیبان از یک دستگاه یا به صورت گروهی

تعریف چندین Rule پشتیبان گیری برای هر دستگاه یا گروه

تکه کد های دستوری

امکان اسکریپت نویسی و دستور نویسی

 اجرای یک تکه کد بر روی گروه های دستگاه دلخواه

  اجرای زمان بندی شده یک تکه کد بر روی گروه های دستگاه دلخواه

مشاهده نتیجه خروجی به تفکیک دستگاه

ثبت خروجی تمامی تکه کد های زمان بندی شده

img
img

مقایسه و جست و جو

امکان مقایسه پشتیبان های تهیه شده از یک دستگاه در بازه های زمانی متفاوت و حتی مقایسه پشتیبان تهیه شده از دو دستگاه متفاوت

امکان جست و جو مابین پشتیبان ها با قابلیت مشخص نمودن بازه خروجی

وضعیت پشتیبان

امکان مشاهده گزارش عدم اتصال یا موفقیت در تهیه پشتیبان با ریز دلیل و زمان اجرا

img