دستگاه های ماینینگ ASIC که توسط ماینیتور پشتیبانی می شوند

ماینیتور با تمام ماینرهای ASIC استاندارد که تقریباً همه ماینرهای موجود در بازار را شامل می شود، سازگار است. حتی اگر یک مدل ASIC خاص در زیر فهرست نشده باشد، احتمالاً با ماینیتور به خوبی کار می کند. به خصوص اگر مدل های دیگری از همان فروشنده پشتیبانی شوند.
اگر ماینر ASIC شما در لیست زیر وجود ندارد، لطفاً با ما تماس بگیرید.

Ebang

E9+ / E9.3 / E9.2 / E9.i - E9i+ / E9.1 / E9.6 / E10 / E10.1 / E10.2 / E10.3 / E10.5 / E10.6 / E12 / E12S / E12H / E11

Bitmain

Antminer S17 / Antminer T17 / Antminer S9j / Antminer S11 / Antminer S9i / Antminer Z15 / Antminer Z11 / Antminer E3 / Antminer G2 / Antminer B7 / Antminer S19 / Antminer K5 / Antminer Z9 / Antminer L3+ / Antminer S5 / Antminer R4 / Antminer T19 / Antminer S7 / Antminer S11 / Antminer T9 / KV TEAM Custom firmware / Antminer S9 / Antminer S17+ / Antminer T17e / Antminer S9k / Antminer S19j Pro / Antminer S19 Pro / Antminer L7 / Antminer D7 / Antminer S19i / Antminer V9 / Antminer S19+ / Antminer L3++ / Antminer S19a / Antminer L3+ Hiveon / Antminer DR3 / Antminer T15 / Antminer S9 Hiveon / Antminer L3+ Blissz v1.02 / Antminer T9+

Whatsminer

M3 / M20 / M21 / M30 / D1 / M31 / M10 / M21S / M20S / M31S / M32 / M30S / M31S+ / M30S++ / M3X / M1Os / M30S+ / M32S

InnoSilicon

T2T / T3 / T1 / A10 Pro+ / A9 / A8 / A4 / A5 / T2 / A6 / T2TZ / A10 Pro / A10X / A10U / A10Z / A10L / T2TH+ / T2THL+ / T2THF+ / T2TI / T3+ / A2 / A4+ / A8+ / A9+ ZMASTER / A10 / D9

canaan

821 / 841 / 741 / 761 / 850 / 851 / 852 / 831/ 910 / 911 / 920 / 921 / 1047 / 1066 / 1026 / 1041 / 1066Pro-55 / 1146 / 1146 pro / 1166 / 1166 pro / 1246-83 / 1246-87 / 1246-85 / 1166Pro-78 / 1246-N-85O

Cheetah Miner

F1 / F3 / A1

Dragon Mint

T1 / B29 / B52

Bitfily

A2 / A1 / D1 / B1

Braiins OS

Free Version / Plus Version / S9 / S9 Plus / S17 / S17 Plus

StrongU

STU-1 / STU-2 / STU-6 / STU-8

Goldshell

HS3 / HS5 / CK5 / KD5 / HS-BOX / Mini-Doge / ST-BOX

Baikal

BK series / Giant

با یک ماه دوره آموزشی رایگان شروع کنید