هشدار رخدادها

از اتفاقات قبل از آنکه دیر شود با خبر شوید.

ثبت نام

ویژگی ها

به سرعت از تمامی اتفاقات و رخدادهای فارم ماینینگ خود باخبر شوید.

اعلان های موبایل

ارسال هشدار از طریق notification موبایل یا کامپیوتر

پیام کوتاه

ارسال هشدار از طریق sms

تلگرام

ارسال هشدار از طریق تلگرام

از اتفاقات باخبر شوید

با دریافت هشدارها در مورد اتفاقات غیر منتظره فارم خود، خیالتان آسوده خواهد بود.

هشدار کاهش غیر منتظره هش ریت
هشدار افزایش دمای دستگاه ها
هشدار تشخیص دود یا آتش سوزی
هشدار از کار افتادن دستگاه ها